Ilustrace se mohou lišit
od originálu.

Čistič nádrží Xtreme

Speciální přípravek proti vodnímu kameni a zatuchlým zápachům v mobilních systémech pitné vody. Bez kyseliny citronové a chlóru.

Číslo položky: 1.35160.2

36,19  zzgl. MwSt.

Popis

Popis:

Velmi účinný speciální přípravek proti vodnímu kameni a zatuchlým pachům v mobilních systémech pitné vody, zejména po delší době nečinnosti. Ideální pro počáteční ošetření na začátku sezóny. Neobsahuje kyselinu citronovou ani chlór.

Značení:

nebezpečí
Upozornění na nebezpečí:
Může být korozivní pro kovy.
Způsobuje podráždění kůže.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Bezpečnostní instrukce:
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Uchovávejte pouze v původní nádobě.

Oznámení:

Balení produktu se může lišit od vyobrazení.

Další informace

Hmotnost 2 kg

Title

Go to Top