Ilustrace se mohou lišit
od originálu.

čistič podlah jachet

Speciální čistič na hluboce usazené nečistoty na strukturovaných protiskluzových podlahových krytinách bez narušení lepidla.

Číslo položky: 5.51225.2

28,63  zzgl. MwSt.

Popis

Popis:

Speciální čistič na hluboce usazené nečistoty na strukturovaných protiskluzových podlahových krytinách bez narušení lepidla. Krytiny palub opět září v téměř novém vzhledu.

Značení:

nebezpečí
Upozornění na nebezpečí:
Způsobuje vážné poškození očí.
Bezpečnostní instrukce:
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Oznámení:

Balení produktu se může lišit od vyobrazení.

Další informace

Hmotnost 2 kg
Categories: Tags: , SKU: 5.51225.2

Title

Go to Top