Ilustrace se mohou lišit
od originálu.

čistička ton

Speciální čistič plachet a plachet. Také na barevné látky. Nenapadá látku ani přízi. Nečistoty a skvrny od plísní jsou odstraněny.

Číslo položky: 5.51100.2

28,63  zzgl. MwSt.

Popis

Popis:

Speciální čistič plachet a plachet. Vhodné i pro barevné tkaniny. Nenapadá látku ani přízi. Skvrny od nečistot a plísní jsou účinně odstraněny.

Koncentrát, zvláště ekonomický.

Značení:

nebezpečí
Upozornění na nebezpečí:
Způsobuje vážné poškození očí.
Bezpečnostní instrukce:
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Oznámení:

Balení produktu se může lišit od vyobrazení.

Další informace

Hmotnost 2 kg

Title

Go to Top