Ilustrace se mohou lišit
od originálu.

S

Vysoce účinný čistič systémů pro chladicí a mazací systémy

Číslo položky: 1.15100.x

Popis

Kapalný, alkalický čisticí prostředek pro ošetření chladicích mazacích systémů, které by se rozhodně měly čistit, zejména při výměně chladicích maziv od různých výrobců nebo při použití chladicích maziv různých vlastností. Zajišťuje bezpečné odstranění zbytků nečistot a bakteriálních hnízd v nádobách a potrubí. Vysoce účinná kombinace smáčedel, emulgátorů a antikorozních prostředků.

Vlastnosti:

  • biologicky rozložitelné

Značení:

nebezpečí
Upozornění na nebezpečí:
Způsobuje podráždění kůže.
Způsobuje vážné poškození očí.
Bezpečnostní instrukce:
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Oznámení:

Požadavky na větší množství mají zvláštní podmínky.

Další informace

velikost balení

v závislosti na dostupnosti

Categories: Tags: , SKU: 1.15100.x

Title

Go to Top