Ilustrace mohou být datovány
odchylovat od originálu.

sada pro snadné čištění

Čištění a dezinfekce nádrží na pitnou vodu (50 litrů) v karavanech, přívěsech a mobilních domech, obytných vozech a jachtách.

Číslo položky: 1.35222.1

86,50  zzgl. MwSt.

Popis

Čištění a dezinfekce nádrží na pitnou vodu v karavanech, mobilních domech a mobilních domech i jachtách. Pro hygienu v karavanu a na lodi. Vhodné také pro čištění a dezinfekci plastových rozvodů pitné vody.

Před každou delší cestou a zejména po delším stání vyčistěte nádrž na vodu svého vozidla. Zbavte se škodlivých choroboplodných zárodků, než vaše prázdninová radost náhle skončí.

Pro tento účel byl vyvinut speciální přípravek, který bez jakékoli technické námahy odstraňuje řasy a bakteriální sliz z vodní nádrže.

K předčištění se používá easy clean bsl, který se přidává do nádrže z poloviny naplněné vodou. Naplňte nádrž vodou na maximální úroveň. Po době působení 20 až 30 minut odstraňte čisticí roztok z nádrže a opláchněte nádrž čistou vodou.

Nakonec dvousložkový přípravek easy clean důkladně vyčistí a vydezinfikuje nádržku na vodu.

Sada obsahuje:

 • 1x 1000 ml easy clean bsl
 • 1x 1000 ml snadné čištění Comp. 1
 • 2x 1000 ml snadné čištění Comp. 2

Popis:

snadné čištění bsl , dostačující pro 50 litrovou napáječku.
Pro předúpravu vodních nádrží v obytných vozech. Rozpouští a odstraňuje řasy a bakteriální sliz.

snadné čištění Comp. 1 a Comp. 2 , dostačující pro 50 litrovou napáječku.
Pro dezinfekci nádrží na pitnou vodu zajišťuje požadovanou ochranu před choroboplodnými zárodky.

Vhodný:


 • CAMPER clean rapid
  (čl. č. 5.34115.1)
  Tekutý odmašťovací čisticí koncentrát pro čištění vnějšku karavanů.
  Čistí plastové povrchy a kovové povrchy jako je ocel, litina, lehké a neželezné kovy.
  Další informace naleznete v pracovních pokynech. Bez záruky z důvodu všestrannosti použití.

 • Rukavice
  (čl. 4.44200.1)

Značení:

snadné čištění bsl

nebezpečí
Upozornění na nebezpečí:
Může být korozivní pro kovy.
Způsobuje vážné podráždění kůže a vážné poškození očí.
Bezpečnostní instrukce:
Uchovávejte pouze v původní nádobě.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte pokožku vodou/sprchou.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

snadné čištění Comp. 1

nebezpečí
Upozornění na nebezpečí:
Může být korozivní pro kovy.
Způsobuje podráždění kůže.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Bezpečnostní instrukce:
Uchovávejte pouze v původním obalu.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

snadné čištění Comp. 2

nebezpečí
Upozornění na nebezpečí:
Způsobuje vážné poškození očí.
Zdraví škodlivý při požití.
Bezpečnostní instrukce:
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě zavolejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM nebo lékaře
V PŘÍPADĚ POŽITÍ: V případě malátnosti volejte toxikologické informační centrum / lékaře.

Oznámení:

Při používání používejte ochranné brýle .

Biocidní přípravky používejte opatrně! Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.

Balení produktu se může lišit od vyobrazení.

Další informace

Hmotnost 4 kg

Title

Go to Top