Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

BRUNOX EPOXY

Roest omzetten en bescherming primer. Verwijdert corrosieschade en voorkomt verdere roestvorming

Item nummer: 1.17200.5

Beschrijving

Roest omvormer.
Roest omzetten en bescherming primer. Verwijdert corrosieschade en voorkomt verdere roestvorming

Ideaal voor het onderhoud en de reparatie van alle soorten uitrusting, machines en metalen constructies. Zet roest om in een zwarte beschermlaag die een luchtdichte afsluiting vormt en zo verdere roestvorming voorkomt.

– Compatibel met alle in de handel verkrijgbare verven en vernissen
– Neutraliseert roest
– Niet giftig, niet ontvlambaar en ontwikkelt geen schadelijke dampen
– Bevat ijzer-complexerende roestwerende middelen en zoutwaterbestendige polymeren

Sollicitatie:

Goed schudden of roeren voor gebruik, losse roest en vuil verwijderen met staalborstels of schuurpapier. Het oppervlak moet stofvrij zijn. Breng BRUNOX EPOXY royaal aan met een kwast of roller – niet gebruiken beneden 5 °C.

Bij gebruik van verfspuitapparatuur kan BRUNOX EPOXY ook tot 10% met aceton worden verdund.
Indien BRUNOX EPOXY als toplaag wordt gebruikt, dient na ca. 12 uur een tweede laag te worden aangebracht.

Opmerking: In vochtige ruimten of tanks met onvoldoende ventilatie en hoge luchtvochtigheid, mechanisch ventileren om volledig te drogen (de primer moet goed uitgehard zijn).

Zie werkinstructies voor meer informatie. Geen garantie vanwege veelzijdigheid in gebruik.

Etikettering:

Gevaar
Waarschuwingen voor gevaren
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsvoorschriften
Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Lees voor gebruik het etiket.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Gebruik explosieveilige elektrische apparatuur/ventilatiesystemen/verlichting.
Draag beschermende handschoenen / oogbescherming.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid afspoelen met water/douchen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder bestaande contactlenzen indien mogelijk. Ga door met spoelen.
Koel bewaren op een goed geventileerde plaats.
Verwijder de inhoud / container in overeenstemming met de lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Merk op:

Buiten het bereik van kinderen houden.
• Bewaar schoonmaakmiddelen buiten het bereik van kinderen.
• Bewaar reinigingsmiddelen niet in de buurt van drankflessen vanwege het gevaar voor verwarring.
• Vul nooit reinigingsmiddelen in drankflessen. De schoonmaakmiddelen kunnen worden aangezien voor voedsel en dus dronken zijn.

Categories: Tags: , SKU: 1.17200.5

Title

Go to Top