Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

persenning reiniger

Speciale reiniger voor zeilen en dekzeilen. Ook voor gekleurde stof. Tast geen stof of garen aan. Vuil en schimmelvlekken worden verwijderd.

Item nummer: 5.51100.2

28,63  zzgl. MwSt.

Beschrijving

Speciale reiniger voor zeilen en dekzeilen. Ook geschikt voor gekleurde stof. Tast geen stof of garen aan. Vuil en schimmelvlekken worden effectief verwijderd.

Concentraat, bijzonder zuinig.

Etikettering:

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsinstructies:
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

Extra informatie

Gewicht 2 kg

Title

Go to Top