Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

RS

Roestremmer, ook als additief voor waterige reinigingsmiddelen

Item nummer: 1.17300.x

Beschrijving

Roestinhibitor voor tussenopslag in productie, definitieve opslag of voor verzending

  • Waterverdunbare, sterk geconcentreerde en mineraalolievrije roestremmer
  • Geurloos en onbrandbaar
  • Biedt een goedkoop alternatief voor corrosiebeschermende vloeistoffen die minerale olie en oplosmiddelen bevatten
  • Laat een droog oppervlak achter zonder zichtbare film na verdamping
  • kan ook aan alle waterige reinigingsmiddelen worden toegevoegd in een verhouding van ongeveer 1 tot 4 % om de corrosiebescherming te verlengen zonder afbreuk te doen aan hun doeltreffendheid.

Etikettering:

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsinstructies:
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder bestaande contactlenzen indien mogelijk. Ga door met spoelen.
Indien huidirritatie optreedt: een arts raadplegen/arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Extra informatie

pakket grootte

afhankelijk van beschikbaarheid

Title

Go to Top