Illustraties kunnen worden gedateerd
afwijken van het origineel.

S

Zeer doeltreffende desinfecterende systeemreiniger voor koelsmeersystemen

Item nummer: 1.15100.x

Beschrijving

Vloeibaar, alkalisch reinigings- en ontsmettingsmiddel voor de behandeling van koelsmeersystemen, die zonder mankeren gereinigd moeten worden, vooral bij het vervangen van koelsmeermiddelen van verschillende fabrikanten en bij gebruik van koelsmeermiddelen met verschillende eigenschappen. Zorgt voor een betrouwbare verwijdering van vuilresten en bacterienesten in de tanks en pijpleidingen. Zeer effectieve combinatie van bevochtigingsmiddelen, emulgatoren en corrosie-inhibitoren.

Kenmerken:

  • Werkt als een bactericide, fungicide en sporicide
  • Biologisch afbreekbaar

Etikettering:

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsinstructies:
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

Merk op:

Productverpakking kan afwijken van de afbeeldingen.

CARELA® biociden bevatten uitsluitend biocide-actieve stoffen volgens de Artikel 95 Lijst (ECHA).
Gebruik biociden met de nodige voorzichtigheid. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Voor aanvragen voor grotere hoeveelheden gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

pakket grootte

jerrycan van 10 kg, jerrycan van 20 l

Das könnte Ihnen auch gefallen …

Categories: Tags: , SKU: 1.15100.x

Title

Go to Top