Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

S

Zeer doeltreffende systeemreiniger voor koelsmeersystemen

Item nummer: 1.15100.x

Beschrijving

Vloeibaar, alkalisch reinigingsmiddel voor de behandeling van koelsmeersystemen, die zonder mankeren gereinigd moeten worden, vooral bij het vervangen van koelsmeermiddelen van verschillende fabrikanten en bij gebruik van koelsmeermiddelen met verschillende eigenschappen. Zorgt voor een betrouwbare verwijdering van vuilresten en bacterienesten in de tanks en pijpleidingen. Zeer effectieve combinatie van bevochtigingsmiddelen, emulgatoren en corrosie-inhibitoren.

Kenmerken:

  • Biologisch afbreekbaar

Etikettering:

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsinstructies:
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

Opmerking

Voor aanvragen voor grotere hoeveelheden gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

pakket grootte

jerrycan van 10 kg, jerrycan van 20 l

Categories: Tags: , SKU: 1.15100.x

Title

Go to Top