Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

SALONFIX

Gebruiksklare allesreiniger voor instrumenten en oppervlakken in kapsalons.

Item nummer:

Beschrijving

Gebruiksklare allesreiniger voor instrumenten en oppervlakken

verzorgt de oppervlakken – lost vuil op – heeft een ontvettende werking – verwijdert harsvorming

Uitermategeschikt voor: het verwijderen van spuitnevelresten (haarlak, haarspray) van alle instrumenten en voorwerpen van metaal, kunststof, glas, gelakt hout, rubber enz. zoals scharen, kammen, haarborstels, spiegels, tegels, kappersstoelen, rolstoelen, wastafels, droogkappen, kappersposten, voetsteunen, werkwagens, handgrepen, deurklinken, deuren.

Sollicitatie:

Breng CARELA® SALONFIX met de handspuit aan op het te reinigen oppervlak en veeg het oppervlak af met een doek. Hardnekkiger vlekken kunnen na een reactietijd van enkele minuten met de doek worden afgeveegd. Indien nodig spoelen met water.

Merk op:

Onze gespecialiseerde adviseurs informeren u graag telefonisch op +49 7623 72240.

Productverpakking kan afwijken van de afbeeldingen.

Etikettering:

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsinstructies:
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water afspoelen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder bestaande contactlenzen indien mogelijk. Ga door met spoelen.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te dragen.

Extra informatie

container maten

afhankelijk van beschikbaarheid

Title

Go to Top