Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

SANIFIX

Sanitairreiniger voor sanitaire voorzieningen in fitnesscentra, doucheruimten in sportzalen en sporthallen, sauna’s, enz.

Item nummer: 1.10310.10

Beschrijving

De veelzijdige sanitairreiniger is bij uitstek geschikt voor de permanente onderhoudsreiniging en hygiëne van

  • Sanitaire voorzieningen in fitnesscentra
  • Doucheruimten in gymzalen en sporthallen
  • Sauna faciliteiten
  • Keukens en
  • Sociale kamers in bejaardentehuizen enz.

Het reinigt grondig met citroenzuur. Het mild geurende concentraat is aangenaam in gebruik. Doeltreffende reiniger tegen kalkaanslag, urineaanslag, roest, vet, zeepresten en alle andere onzuiverheden. Wastafels, tegels, porselein, stenen vloeren, rubberen matten, kunststof oppervlakken, houten roosters, glas worden residuvrij gereinigd bestanddelen.

Kenmerken:

  • Vloeibaar concentraat
  • Milieuvriendelijk, biologisch afbreekbaar

Containermaten afhankelijk van beschikbaarheid.

Etikettering:

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsinstructies:
Alleen in originele verpakking bewaren.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen. Medische hulp/medische hulp inroepen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: huid met water afspoelen/afdouchen.
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.

You may also like…

Title

Go to Top