Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

Tank vers

Speciale reinigingsproducten voor verontreinigde watertanks

Item nummer: 1.35350.2

23,69  zzgl. MwSt.

Beschrijving

Speciale reinigingsproducten voor verontreinigde watertanks. Zorgt snel en eenvoudig voor een hygiënisch veilige tank.

2 kg tankfris zijn voldoende voor ten minste 750 l water of 5 behandelingen van een 150 l tank.

Etikettering:

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Schadelijk bij inslikking.
Veiligheidsinstructies:
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen. Bel onmiddellijk poison information center of arts
IN GEVAL VAN INNAME: In geval van malaise, bel gif informatiecentrum / arts.

Extra informatie

Gewicht 2 kg

Title

Go to Top