Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

VENDER passen

Grijze kleuren van rubberen onderdelen en spatborden glanzen weer helder na een korte inweek

Item nummer: 5.51235.2

28,63  zzgl. MwSt.

Beschrijving

Grijze kleuren van rubberen onderdelen en spatborden worden weer helder na een korte belichting.

Etikettering:

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsinstructies:
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water afspoelen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder bestaande contactlenzen indien mogelijk. Ga door met spoelen.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te dragen.

Extra informatie

Gewicht 2 kg

Title

Go to Top