Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

WT

Ontkalkings- en ontsteeningsconcentraat voor warmtewisselaars, voor staal, roestvrij staal, non-ferrometalen, zilver en kopersoldeer.

Item nummer: 1.16700.x

Beschrijving

Ontkalking en ontsteening van roestvrijstalen warmtewisselaars met zilver- en kopersoldeer, alsook van roestvrijstalen en non-ferrometalen systemen. WT verwijdert effectief kalkaanslag, roest en organische onzuiverheden. Het reinigt snel en grondig en zorgt in korte tijd voor glanzende oppervlakken. Hij werkt bijna altijd alleen, d.w.z. zonder mechanische hulp.

Kenmerken:

  • Zet kalk om in een oplosbare vorm en zorgt zo in korte tijd voor heldere oppervlakken

Etikettering:

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt ernstige irritatie van de huid en ernstig oogletsel.
Veiligheidsinstructies:
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
NA INSLIKKEN: Mond spoelen. GEEN braken opwekken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid afspoelen met water/douchen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
BIJ blootstelling of bezorgdheid: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Extra informatie

pakket grootte

afhankelijk van beschikbaarheid

You may also like…

Categories: Tags: , , , SKU: 1.16700.x

Title

Go to Top