Ilustracje mogą się
różnić od oryginału.

RS 550

Środek do odtłuszczania, również do metali nieżelaznych

Numer artykułu: 1.10180.x

Opis

Środek do odtłuszczania, również do metali nieżelaznych

Etykietowanie:

niebezpieczeństwo
Ostrzeżenia o zagrożeniach:
Powoduje podrażnienie skóry.
Powoduje poważne podrażnienie oczu.
Instrukcje bezpieczeństwa:
Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
JEŚLI DOSTAJE SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, usuń soczewki kontaktowe. Kontynuuj płukanie.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informacje dodatkowe

rozmiar opakowania

w zależności od dostępności

Categories: Tags: , , , SKU: 1.10180.x

Title

Go to Top