Ilustracje mogą się
różnić od oryginału.

S

Wysoce skuteczny środek układów chłodzenia

Numer artykułu: 1.15100.x

Opis

Płynny, alkaliczny środek czyszczący do obróbki układów chłodzenia, które powinny być bezwzględnie czyszczone, szczególnie przy zmianie środków chłodząco-smarujących różnych producentów oraz przy stosowaniu środków chłodząco-smarujących o różnych właściwościach. Zapewnia niezawodne usuwanie pozostałości zanieczyszczeń i gniazd bakterii w zbiornikach i rurociągach. Wysoce skuteczna kombinacja środków zwilżających, emulgatorów i inhibitorów korozji.

Charakterystyka:

  • Biodegradowalny

Etykietowanie:

niebezpieczeństwo
Ostrzeżenia o zagrożeniach:
Powoduje podrażnienie skóry.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Wskazówki bezpieczeństwa:
Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
JEŚLI DOSTAJE SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, zdejmij soczewki kontaktowe. Kontynuuj płukanie.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Ogłoszenie:

Zamówienia na większe ilości otrzymują specjalne warunki.

Informacje dodatkowe

rozmiar opakowania

Kanister 10 kg, kanister 20 l

Categories: Tags: , SKU: 1.15100.x

Title

Go to Top