Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

Ontschuimer, siliconenvrij

Voor schuimdemping en ontschuiming van chemische producten

Item nummer: 1.23310.10

Beschrijving

Voor schuimdemping en ontschuiming van chemische producten. Bijmenging. Voorkeurige toepassingsgebieden: Ontvettingsbaden

• siliconenvrij
– Langetermijneffect

Sollicitatie:

ENTSCHÄUMER siliconenvrij wordt in ontvettingsbaden afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden aan het badvolume toegevoegd (ca. 100 – 400 g per 1000 liter). Voor schuimvernietiging bij gebruik op grote oppervlakken, spuit op het schuim met een lagedrukspuit (zie CARELA® -apparaten) in een verdunning van 1:200. Verwijder schuimresten door af te spoelen met water.
Zie werkinstructies voor meer informatie. Geen garantie vanwege veelzijdigheid in gebruik.

Containermaten afhankelijk van beschikbaarheid.

Etikettering:

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Schadelijk bij inslikking.
Veiligheidsinstructies:
Was de handen grondig na gebruik.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
In geval van inslikken: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts waarschuwen.
Mond spoelen.

Merk op:

• Bewaar schoonmaakmiddelen buiten het bereik van kinderen.
• Bewaar reinigingsmiddelen niet in de buurt van drankflessen vanwege het gevaar voor verwarring.
• Vul nooit reinigingsmiddelen in drankflessen. De schoonmaakmiddelen kunnen worden aangezien voor voedsel en dus dronken zijn.

Verpakkingseenheid (VE) / containermaat: 10 l jerrycan

Title

Go to Top