Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

CLEANFIX

Krachtreiniger voor vloeren, ideaal voor alle vloerreinigingsmachines en natzuigers

Item nummer: 5.34170.10

57,77  zzgl. MwSt.

Beschrijving

Productcertificeringen:

koosjer gecertificeerd
halal gecertificeerd

Krachtreiniger.
Krachtreiniger voor vloeren, ideaal voor alle vloerreinigingsmachines en natzuigers

Laagschuimend reinigingsconcentraat voor de behandeling van verzegelde houten vloeren, tegels, stenen en PVC-bekledingen, alsmede beton. Verwijdert snel en grondig alle olie- en vetverontreinigingen op kunststof coatings en achtergebleven residu’s op vloeren.

Wijdverbreid gebruikt in handel, industrie, scholen, ziekenhuizen en overheidsinstellingen. Zeer geschikt voor vloerreinigingsmachines, vochtige stofzuigers en voor hogedruk-, heetwater- en stoomstraalmachines. Zelfs in het geval van water met een hoog kalkgehalte worden de sproeiers en watervoerende systemen van de reinigingsmachines en -toestellen beschermd, omdat het de kalk in oplosbare vorm bindt.

– Biologisch afbreekbaar, onbrandbaar
– Geeft geen schadelijke dampen af
– vrij van fosfaten en oplosmiddelen

Sollicitatie:

Gebruik altijd het concentraat verdund met water. De verdunning varieert naar gelang van de graad en de ouderdom van de vervuiling.

Handmatige vloerreiniging: 1:10 – 1:30
Machine voor vloerreiniging: 1:30 – 1:50
Hoge druk eenheid: 1:50 – 1:100
Stoomreiniger: 1:50 – 1:150

Etikettering:

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsinstructies:
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

Merk op:

• Bewaar schoonmaakmiddelen buiten het bereik van kinderen.
• Bewaar reinigingsmiddelen niet in de buurt van drankflessen vanwege het gevaar voor verwarring.
• Vul nooit reinigingsmiddelen in drankflessen. De schoonmaakmiddelen kunnen worden aangezien voor voedsel en dus dronken zijn.

You may also like…

Categories: Tags: , , , SKU: 5.34170.10

Title

Go to Top