Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

easy clean Tour Set

Reiniging en ontsmetting van drinkwatertanks (50 liter) in caravans, stacaravans, campers en jachten.

Item nummer: 1.35222.1

86,50  zzgl. MwSt.

Beschrijving

Reiniging van drinkwatertanks in caravans en campers, alsook van jachten. Voor hygiëne in de camper en op de boot. Ook geschikt voor het reinigen van kunststof drinkwaterdistributiesystemen.

Reinig de watertank van uw voertuig vóór elke lange reis en vooral na een langere stilstand.

Voor de voorreiniging wordt easy clean bsl gebruikt, dat aan de half met water gevulde tank wordt toegevoegd. Vul de tank met water tot het maximumniveau. Verwijder na een inwerktijd van 20 tot 30 minuten de reinigingsoplossing uit de tank en spoel de tank om met schoon water.

Het tweecomponentenproduct easy clean ten slotte reinigt de watertank grondig.

De set bevat:

 • 1x 1000 ml gemakkelijk schoon te maken bsl
 • 1x 1000 ml gemakkelijk schoon te maken Comp. 1
 • 2x 1000 ml gemakkelijk schoon te maken Comp. 2

Beschrijving:

easy clean bsl, voldoende voor een 50 liter watertank.
Voor de voorbehandeling van waterreservoirs in kampeerwagens.

gemakkelijk schoon te maken Comp. 1 en Comp. 2, voldoende voor een waterpot van 50 liter.
Voor het reinigen van drinkwatertanks, zorgt voor de gewenste hygiëne.

Passend:

 • CAMPER schoon snel
  (art. nr. 5.34115.1)
  Vloeibaar, ontvettend reinigingsconcentraat voor het reinigen van de buitenkant van campers.
  Reinigt plastic oppervlakken en metalen oppervlakken zoals staal, gietijzer, lichte en non-ferrometalen.
  Zie werkinstructies voor meer informatie. Geen garantie vanwege veelzijdigheid in gebruik.
 • Handschoenen
  (art. nr. 4.44200.1)

Etikettering:

gemakkelijk te reinigen bsl

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt ernstige irritatie van de huid en ernstig oogletsel.
Veiligheidsinstructies:
Alleen in originele verpakking bewaren.
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
NA INSLIKKEN: Mond spoelen. GEEN braken opwekken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid afspoelen met water/douchen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
BIJ blootstelling of bezorgdheid: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

gemakkelijk schoon te maken Comp. 1

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsinstructies:
Alleen in de originele verpakking bewaren.
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen. Medische hulp/medische hulp inroepen.

gemakkelijk schoon te maken Comp. 2

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Schadelijk bij inslikking.
Veiligheidsinstructies:
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen. Bel onmiddellijk poison information center of arts
IN GEVAL VAN INNAME: In geval van malaise, bel gif informatiecentrum / arts.

Merk op:

Draag een veiligheidsbril bij gebruik.

Extra informatie

Gewicht 4 kg

You may also like…

Title

Go to Top