Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

jacht reiniger vloer

Speciale reiniger voor diepgeworteld vuil op gestructureerde antislipvloerbedekkingen zonder de lijm aan te tasten.

Item nummer: 5.51225.2

28,63  zzgl. MwSt.

Beschrijving

Speciale reiniger voor diepgeworteld vuil op gestructureerde antislipvloerbedekkingen zonder de lijm aan te tasten. De dekbedekking glanst weer in een bijna nieuw jasje.

Etikettering:

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsinstructies:
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

Extra informatie

Gewicht 2 kg

Title

Go to Top